Kontakt

SPOMA Hlohovec,s.r.o.

Bernolákova 2

920 01  Hlohovec

tel: 033 / 733 03 33

mail: spoma@spoma.sk

web: www.spoma.sk

www.neiskrivenaradie.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

© 2024 SPOMA Hlohovec s.r.o. | WEB: gekon.sk
SPOMA Hlohovec s.r.o.
Pribinova 60
920 01 Hlohovec
tel: 033 / 733 03 33